گواهینامه امنیتی SSL

Free SSL

قابل ارائه به دامنه های ایران نمیباشد.
سفارش سه ماهه از شرکت Comodo ارائه می شود و قابل تمدید نمی باشد.

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
Comodo Positive SSL off

خرید و صدور آنلاین
این مدل مناسب دامنه های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • ثابت نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
 • 10,000 USD مبلغ وارانتی
Comodo Essential SSL

خرید و صدور آنلاین
سازگاری با مرورگرموبایل
این مدل مناسب دامنه های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • ثابت نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
 • 10,000 USD مبلغ وارانتی
ُُSSL For IR Domains

صدور اس اس ال فقط برای دامین های ir , ایران
صدور سریع
صادر کنند اروپا
بدون تحریم
به صرفه و بسیار کاربردی